Object structure
Title:

Perspektywa wdrożeń dobrych praktyk z organizacji masowych imprez sportowych w logistyce miejskiej

Group publication title:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences

Title in english:

City logistics good practices implementation from the organization of mass sporting events

Creator:

Żuryński, Rajmund

Subject and Keywords:

dobre praktyki ; logistyka miejska ; imprezy sportowe ; UEFA Euro 2012 ; mistrzostwa świata w piłce nożnej 2014 ; best practices ; city logistics ; sporting events ; World Football Cup 2014

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2014, Nr 3 (20), s. 110-127

Abstrakt:

Problem badawczy stanowi pytanie, jak modelować logistykę miejską, uwzględniając dobre praktyki płynące z logistyki masowych imprez sportowych. Ponadto celem niniejszego opracowania jest identyfikacja dobrych praktyk w obszarze logistyki imprez sportowych oraz analiza potencjalnych korzyści wynikających z ich wykorzystania w logistyce miejskiej. Obiektami badań są system logistyki miejskiej oraz system logistyczny imprez sportowych, natomiast wykorzystane metody badawcze to analiza źródeł literaturowych, krytyczna analiza dokumentów sporządzonych przez spółki odpowiedzialne za organizację wydarzenia, studia przypadków oraz własne obserwacje. Zaprezentowane w artykule części wspólne oraz przykłady dobrych praktyk logistyki miejskiej i logistyki imprez sportowych potwierdzają tezę o współzależności omawianych koncepcji. Wykorzystywanie rozwiązań stosowanych przy organizacji wielkoformatowych imprez sportowych do zarządzania miastem może przyczynić się do usprawnienia przepływu ładunków, osób, informacji na terenie miast oraz obniżenia negatywnego wpływu działalności człowieka na środowisko naturalne

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/noz.2014.3.09

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2014, Nr 3 (20)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: