Object structure
Title:

Zarządzanie wiedzą a konkurencyjność miasta

Group publication title:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences

Title in english:

Knowledge management and competitiveness of the city

Creator:

Zawada, Dariusz

Subject and Keywords:

wiedza ; zarządzanie wiedzą ; zarządzanie miastem ; walory użytkowe miasta ; produkty miasta ; konkurencyjność ; knowledge management ; city management ; usable values of the city ; city products ; competitiveness

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2014, Nr 3 (20), s. 100-109

Abstrakt:

Autor określił pojęcie wiedzy, omówił jej znaczenie oraz przybliżył proces zarządzania wiedzą. Następnie omówił zagadnienia związane z zarządzaniem rozwojem lokalnym i miastem, a także wyjaśnił pojęcia: walorów użytkowych miasta, produktów miasta oraz konkurencyjności miasta. W celu zarządzania wiedzą, miastem, a także dla podnoszenia konkurencyjności miasta zbudowano modele zarządzania wiedzą w obszarach walorów użytkowych i produktów miasta oraz wskazano model zaangażowania. Autor wymienił także najważniejsze walory użytkowe miasta, w których powinno być wykorzystane zarządzanie wiedzą: społeczne, mieszkaniowe, instytucjonalne, gospodarcze, turystyczne, logistyczne, przestrzenne i ekologiczne. Ponadto wskazał narzędzia do zarządzania miastem: zarządzanie wiedzą, zarządzanie kapitałem ludzkim, zarządzanie finansami i projektami w oparciu o procedury, które mogą przyczynić się do tworzenia produktów miasta oraz do efektywnego podnoszenia poziomu konkurencyjności miasta

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/noz.2014.3.08

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2014, Nr 3 (20)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: