Object structure
Title:

Motywowanie i satysfakcja z pracy w urzędach administracji samorządowej. Wyniki badań empirycznych

Group publication title:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences

Title in english:

Motivation and job satisfaction in self-government administration offices. The results of empirical studies

Creator:

Szumowski, Witold

Subject and Keywords:

motywowanie ; satysfakcja zawodowa ; administracja publiczna ; administracja samorządowa ; motivation ; job satisfaction ; public administration ; local administration

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2014, Nr 3 (20), s. 67-76

Abstrakt:

Autor podejmuje próbę rozpoznania wybranych czynników związanych z pracą w administracji samorządowej oraz oceny ich z perspektywy wpływu na motywację, zadowolenie i satysfakcję z pracy pracowników urzędów administracji samorządowej. W odniesieniu do bogatej literatury przedmiotu wskazuje na niedostatek opracowań z zakresu motywowania oraz badania satysfakcji pracowników odnoszących się do sektora administracji publicznej. Artykuł składa się z dwóch zasadniczych części. W pierwszej autor wskazuje na znaczenie czynników związanych z motywacją, satysfakcją oraz zadowoleniem z pracy; określa również podstawowe czynniki podlegające dalszym badaniom. W części drugiej przedstawia wyniki badań w zakresie oceny czynników motywacji oraz satysfakcji i zadowolenia z pracy przez pracowników administracji samorządowej oraz określa hierarchię wybranych czynników motywacyjnych w badanych urzędach administracji samorządowej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/noz.2014.3.06

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2014, Nr 3 (20)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: