Object structure
Title:

Koncepcja dojrzałości procesu innowacji

Group publication title:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences

Title in english:

Concept of innovation process maturity

Creator:

Mielcarek, Paweł

Subject and Keywords:

dojrzałość procesowa ; proces innowacji ; innowacje ; zarządzanie ; organizacja ; process maturity ; innovation process ; innovation ; management ; organization

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2014, Nr 3 (20), s. 55-66

Abstrakt:

Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji dojrzałości procesu innowacji z punktu widzenia działań prowadzących do implementacji podejścia procesowego do zarządzania innowacjami w organizacji przy koncentracji na osiąganiu efektywności procesu innowacji. Istotnym krokiem w prowadzonym postępowaniu było przyjęcie założenia o możliwości występowania różnic w poziomie zorientowania procesowego organizacji. Zdeterminowało to potrzebę zapewnienia aplikacyjności koncepcji w zależności od zastanych uwarunkowań funkcjonowania. Kolejnym przyjętym założeniem było zapewnienie spójności zaproponowanej koncepcji z systemem dojrzałości procesowej organizacji. Na podstawie tych założeń wskazano cztery cyklicznie realizowane działania, kształtujące kolejne poziomy dojrzałości procesu innowacji (brak dojrzałości, umiarkowaną, ukształtowaną i pełną dojrzałość). Osiągnięte etapy dojrzałości procesu innowacji determinuje sprawność procesu innowacji, wpływająca na efektywność systemu innowacji organizacji.Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji dojrzałości procesu innowacji z punktu widzenia działań prowadzących do implementacji podejścia procesowego do zarządzania innowacjami w organizacji przy koncentracji na osiąganiu efektywności procesu innowacji. Istotnym krokiem w prowadzonym postępowaniu było przyjęcie założenia o możliwości występowania różnic w poziomie zorientowania procesowego organizacji. Zdeterminowało to potrzebę zapewnienia aplikacyjności koncepcji w zależności od zastanych uwarunkowań funkcjonowania. Kolejnym przyjętym założeniem było zapewnienie spójności zaproponowanej koncepcji z systemem dojrzałości procesowej organizacji. Na podstawie tych założeń wskazano cztery cyklicznie realizowane działania, kształtujące kolejne poziomy dojrzałości procesu innowacji (brak dojrzałości, umiarkowaną, ukształtowaną i pełną dojrzałość). Osiągnięte etapy dojrzałości procesu innowacji determinuje sprawność procesu innowacji, wpływająca na efektywność systemu innowacji organizacji

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/noz.2014.3.05

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2014, Nr 3 (20)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: