Object structure
Title:

(Nie)lojalność pracowników z pokolenia Y

Group publication title:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences

Title in english:

(Dis)loyalty of Generation Y workers

Creator:

Jurek, Łukasz

Subject and Keywords:

lojalność pracownicza ; pokolenie Y ; polityka personalna ; employee loyalty ; generation Y ; HR policy

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2014, Nr 3 (20), s. 44-54

Abstrakt:

Pokolenie Y to kategoria socjologiczna obejmująca osoby urodzone w latach 1980-1995. Jako pracownicy mają oni zarówno zalety, jak i wady. Dość powszechne jest przekonanie, że jedną z podstawowych wad tej grupy jest niska lojalność pracownicza. Czy faktycznie tak jest? Jak często i z jakiego powodu chcą oni zmieniać pracę? W jaki sposób można ograniczyć niepożądaną fluktuację młodego personelu? Odpowiedzi poszukiwane są w niniejszym artykule. Przedstawiono w nim niektóre wyniki projektu badawczego pt. „Zatrudnienie i rozwój zawodowy osób z pokolenia Y: problemy i wyzwania z perspektywy polityki personalnej”, zrealizowanego we współpracy z Grupą Kapitałową Kruk w ramach wrocławskiego programu „Mozart − partnerstwo nauki i biznesu”. Badania terenowe przeprowadzono w trzech grupach, wśród: studentów (PAPI) oraz młodych pracowników wykonawczych i kadry menedżerskiej (CAWI)

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/noz.2014.3.04

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2014, Nr 3 (20)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: