Object structure
Title:

Wykorzystanie MSQ jako narzędzia badania satysfakcji z pracy w wybranej jednostce ochrony zdrowia

Group publication title:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences

Title in english:

The use of MSQ as a tool for job satisfaction assessment in the chosen health care organization

Creator:

Ingram, Tomasz ; Głód, Wojciech

Subject and Keywords:

MSQ ; badania satysfakcji pracowników ; jednostka ochrony zdrowia ; szpital ; walidacja narzędzia ; job satisfaction assessment ; health protection unit ; hospital ; questionnaire validation

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2014, Nr 3 (20), s. 31-43

Abstrakt:

Badania nad satysfakcją z pracy od lat skupiają uwagę teoretyków i praktyków zarówno psychologii, jak i zarządzania. Jednym z podstawowych wyzwań związanych z prowadzeniem badań jest dobór narzędzia pozwalającego na wiarygodny pomiar. W niniejszym artykule poddajemy analizie jedno z najbardziej popularnych na świecie narzędzi do badania wymiarów satysfakcji pracowników − Minnesota Satisfaction Questionnaire (MSQ). W oparciu o badania przeprowadzone wśród 75 pracowników jednostki ochrony zdrowia weryfikujemy dwie hipotezy dotyczące odpowiednio liczby wymiarów narzędzia i ich związku z deklarowanym, ogólnym poziomem satysfakcji pracowników. Wyniki ukazują 5-czynnikową strukturę konstruktu badawczego, a analiza regresji dostarcza częściowego wsparcia dla hipotezy dotyczącej związków pomiędzy wymiarami satysfakcji z pracy badanymi w MSQ oraz deklarowanym ogólnym poziomem satysfakcji

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/noz.2014.3.03

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2014, Nr 3 (20)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: