Object structure
Title:

Wpływ uczestnictwa w grupie kapitałowej na procesy formułowania i realizacji strategii małych przedsiębiorstw

Group publication title:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences

Title in english:

Impact of being a subsidiary on the processes of formulation and implementation of strategy of small businesses

Creator:

Ćwik, Krzysztof

Subject and Keywords:

małe przedsiębiorstwo ; strategia ; podmiot zależny ; grupa kapitałowa ; small-sized enterprise ; strategy ; subsidiary ; business group

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2014, Nr 3 (20), s. 22-30

Abstrakt:

Jednym z kryteriów różnicujących małe przedsiębiorstwa jest przynależność bądź nie do jakiejś grupy kapitałowej. Wyróżnik ten zdaje się mieć dosyć duże znaczenie w kontekście badań nad przedsiębiorstwami tej wielkości. W artykule przedstawiono wyniki badania dotyczącego strategii w działalności małego przedsiębiorstwa. Wyniki pokazały istotne różnice w zależności od tego, czy obiekty badania były podmiotami zależnymi grupy kapitałowej, czy też były kapitałowo niezależne od innych przedsiębiorstw. Odsetek badanych małych przedsiębiorstw realizujących jakąś formę strategii działalności okazał się być „zawyżany” przez te firmy, które były jednocześnie podmiotami zależnymi grupy kapitałowej. Podobne zjawisko wystąpiło w przypadku identyfikacji „uświadomionej” realizacji strategii oraz sposobu jej formułowania przez przedsiębiorstwa

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/noz.2014.3.02

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2014, Nr 3 (20)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: