Object structure
Title:

Wybrane aspekty szacowania czasów trwania czynności w projektach

Group publication title:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences

Title in english:

Fundamentals of activity duration estimation in projects

Creator:

Barchański, Błażej

Subject and Keywords:

zarządzanie czasem projektu ; techniki szacowania ; project time management ; estimating techniques

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2014, Nr 3 (20), s. 9-21

Abstrakt:

Artykuł przedstawia teoretyczne podstawy szacowania czasów trwania czynności w projektach. Zagadnienie to charakteryzuje duża niepewność, związana z dynamiką współczesnych procesów biznesowych, ale i z niepowtarzalnością przedsięwzięć projektowych. W ramach analizy literatury dokonano przeglądu technik szacowania czasów trwania czynności w projektach i poddano je ocenie, która może być pomocna w doborze techniki odpowiedniej do specyfiki określonego projektu. Z uwagi na wyznaczone główne kryterium doboru – dostępność informacji o projekcie i jego elementach – dokonano systematyzacji technik szacowania i zaproponowano proste narzędzie decyzyjne, umożliwiające ocenę i wybór odpowiedniej techniki

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/noz.2014.3.01

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2014, Nr 3 (20)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: