Object structure
Title:

Zarządzanie zespołem projektowym w organizacjach non-profit

Group publication title:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences

Title in english:

Project team management in non-profit organisations

Creator:

Marciszewska, Anna

Subject and Keywords:

zespół projektowy ; organizacje non-profit ; zarządzanie zespołami projektowymi ; zespoły projektowe w organizacjach non-profit ; project team ; non-profit organisations ; project team management ; project teams in non-profit organizations

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2013, Nr 3 (16), s. 63-74

Abstrakt:

W artykule podjęto próbę wskazania potrzeby dostosowania koncepcji zarządzania zespołami projektowymi do potrzeb organizacji non-profit. Wskazano na specyfikę zarządzania zespołem projektowym w organizacjach trzeciego sektora. Zaprezentowane zostały różnice między zarządzaniem zespołem projektowym w organizacjach pozarządowych i podmiotach komercyjnych. Ponadto ze względu na specyfikę organizacji non-profit autorka artykułu wskazuje na czynniki sprzyjające zarządzaniu zespołami projektowymi oraz utrudniające to zarządzanie w tego typu organizacjach

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2013, Nr 3 (16)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: