Show structure

Title:

Postrzeganie informacji o cenach przez nabywców dóbr konsumpcyjnych

Group publication title:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences

Title in english:

Perception of information on prices by purchasers of consumer goods

Creator:

Waniowski, Paweł

Subject and Keywords:

cena ; informacja ; nabywcy ; price ; information ; purchasers

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2012, Nr 2 (11), s. 139-149

Abstrakt:

Wśród wielu informacji przekazywanych potencjalnym nabywcom dóbr konsumpcyjnych szczególne miejsce zajmują informacje o poziomie i strukturze cen. Na podstawie wyników licznych badań w artykule przedstawiono sposoby przekazywania informacji o cenach i ich percepcję. Zwrócono uwagę przede wszystkim na afektywny i kognitywny kontekst tych informacji, na znaczenie ceny w przekazywaniu informacji o promocjach, na rolę informacji cenowych w różnych typach kanałów dystrybucji oraz percepcję informacji o cenach o nierównych końcówkach

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2012, Nr 2 (11)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu