Object structure

Title:

Wpływ mediów na skuteczność działań komunikacyjnych

Group publication title:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences

Title in english:

Influence of media on the effectiveness of communication actions

Creator:

Żabiński, Ryszard

Subject and Keywords:

media ; marketing ; media relations ; wizerunek ; marka ; wartość marki ; image ; brand ; brand value

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2012, Nr 2 (11), s. 126-138

Abstrakt:

W artykule przedstawiono zagadnienia związane z pomiarem efektywności działań komunikacyjnych przedsiębiorstwa za pośrednictwem mediów. Przeanalizowano, które sektory w polskiej gospodarce w latach 2009-2010 były najczęściej opisywane przez media, jak również przedstawiono najbardziej medialne firmy z tych sektorów. Analizowano, jakie związki występują pomiędzy liczbą i wydźwiękiem publikacji prasowych o spółkach a ich wynikami w osiąganiu wskaźników marketingowych i finansowych. Określono również czynniki, które w analizowanym okresie w największym stopniu wpłynęły na zwiększenie medialności spółek

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2012, Nr 2 (11)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu