Show structure

Title:

Wizerunek domów pomocy społecznej w Polsce

Group publication title:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences

Title in english:

Image of the residential care facilities in Poland

Creator:

Jurek, Łukasz

Subject and Keywords:

pomoc społeczna ; opieka stacjonarna ; wizerunek ; social care ; residential care ; image

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2012, Nr 2 (11), s. 96-110

Abstrakt:

Celem artykułu jest diagnoza i porównanie ze sobą wizerunku domów pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku w dwóch grupach otoczenia: w szerokim kręgu opinii publicznej oraz wśród mieszkańców tych placówek. Do realizacji tego celu posłużyły badania literaturowe oraz badania terenowe (przeprowadzone w 2008 roku w dolnośląskich domach pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku)

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2012, Nr 2 (11)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu