Object structure
Title:

Badania nad wizualnością, na przykładzie przedstawień mężczyzny z dzieckiem

Group publication title:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences

Title in english:

Research on visualization on the example of a depiction of a male with a child

Creator:

Pałys, Małgorzata

Subject and Keywords:

znak ; semiotyka ; analiza treści ; interpretacja kompozycyjna ; wizualność ; sign ; meaning

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2012, Nr 2 (11), s. 35-54

Abstrakt:

Celem przedstawionego badania jest uświadomienie, jak ważne z perspektywy praktyki społecznej i konstrukcji rzeczywistości jest analizowanie, badanie i podejmowanie prób coraz to dokładniejszego odczytywania znaczeń niesionych przez prezentacje wizualne. Wizualizowane są bowiem nie tylko sprzedawane produkty, ale coraz częściej podejmuje się próby wizualizacji tematów stricte społecznych, odnoszących się do wyznaczanych ról i sposobów ich wyrażania. Dobrym tego przykładem jest współcześnie dyskusja o roli mężczyzny jako ojca, obecnie podlegającej jakiegoś rodzaju promocji i przewartościowaniu. W badaniu skoncentrowano się na analizie prezentacji wizualnych przedstawiających mężczyznę z dzieckiem. W tym celu wykorzystano analizę semiotyczną (uzupełnioną interpretacją kompozycyjną) połączoną z analizą treści

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2012, Nr 2 (11)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: