Object structure
Title:

Badania marketingowe w dobie wirtualizacji życia społecznego

Group publication title:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences

Title in english:

Marketing research in the era of virtualization of social life

Creator:

Sobocińska, Magdalena

Subject and Keywords:

społeczności internetowe ; badania Internetu ; badania marketingowe z wykorzystaniem Internetu ; online communities ; Internet research ; marketing research with the use of Internet ; virtual ethnography ; experiment in virtual space

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2012, Nr 2 (11), s. 24-34

Abstrakt:

Wirtualizacja życia społecznego wyraża się we wzroście liczby internautów oraz w rosnącym wymiarze czasu poświęcanego na Internet. Zmiany te wpływają na rynek badań marketingowych. Środowisko Internetu i społeczności internetowych stwarza nowe warunki realizacji jakościowych oraz ilościowych badań marketingowych. Rozwój społeczności internetowych sprawia, iż zwiększa się znaczenie docierania do „słabych sygnałów” rynkowych i monitoringu sieci oraz analizy treści wypowiedzi i materiałów wizualnych tworzonych przez internautów. Kolejną zmianą w obszarze badań marketingowych jest tworzenie w celach badawczych nowych społeczności internetowych oraz wzbogacanie badań respondentów o informacje pozyskane z badań interakcji zachodzących między respondentami

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2012, Nr 2 (11)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: