Object

Title: Budżet zadaniowy w miastach na prawach powiatu – wybrane zagadnienia. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2014, Nr 344, s. 388-395

Similar

This page uses 'cookies'. More information