Object structure
Title:

Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych determinantą doskonalenia komunikacji z interesariuszami w gminach

Group publication title:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics

Title in english:

ICT technologies as a way to improve communication with stakeholders in local governments

Creator:

Chomiak-Orsa, Iwona ; Flieger, Michał

Subject and Keywords:

technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) ; komunikacja z interesariuszami ; rozwój społeczno-gospodarczy gminy ; information-communication technologies ; communication with stakeholders ; socio-economic development

Description:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2014, Nr 2 (32), s. 41-50

Abstrakt:

Celem artykułu jest wskazanie na znaczenie, jakie ma wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w doskonaleniu komunikacji z interesariuszami w gminach. Autorzy omawiają kierunki zastosowania ICT, które mają znaczący wpływ na wspomaganie rozwoju w kluczowych obszarach działalności gmin. Wskazują na wielowątkowość zastosowania ICT w komunikowaniu się z interesariuszem, gdzie istotne jest nie tylko wspomaganie działalności obligatoryjnej, ale coraz większego znaczenia nabiera kreowanie wizerunku gminy w Internecie czy dostarczanie w sposób zdalny mieszkańcom oraz turystom informacji związanych z inicjatywami realizowanymi przez gminy

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/ie.2014.2.04

Language:

pol

Relation:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2014, Nr 2 (32)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: