Object structure
Title:

Indywidualizacja rozwiązań ICT w praktyce gospodarczej na przykładzie start-upów akademickich

Group publication title:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics

Title in english:

Individualization of ICT solutions in business practice on the example of academic start-ups

Creator:

Badzińska, Ewa

Subject and Keywords:

technologie ICT ; przedsiębiorczość akademicka ; start-up ; kastomizacja ; academic entrepreneurship ; customization

Description:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2014, Nr 2 (32), s. 24-32

Abstrakt:

Rozwój i powszechny dostęp do nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) przyczyniły się do popularyzacji działań w zakresie kastomizacji usług. Rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów stały się nieodzownym warunkiem kształtowania przewagi konkurencyjnej. Głównym celem publikacji jest przedstawienie funkcjonalności innowacyjnej platformy ITProjectPlace, kompleksowego narzędzia wsparcia w procesach związanych z realizacją i koordynacją projektów informatycznych. Na potrzeby realizacji celu pracy przeprowadzono wywiad pogłębiony standaryzowany i konsultacje eksperckie z pracownikami start-upu akademickiego MindsEater. Publikacja ma charakter badawczo-analityczny i może stanowić przyczynek do pogłębionych badań empirycznych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/ie.2014.2.02

Language:

pol

Relation:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2014, Nr 2 (32)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: