Object structure
Title:

Wpływ narzędzi informatycznych na kierunki ewolucji funkcji personalnej w przedsiębiorstwach w Polsce w XXI wieku

Group publication title:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics

Title in english:

The influence of information tools on the evolution trends of hr function in enterprises in Poland in the XXIst century

Creator:

Antczak, Zbigniew

Subject and Keywords:

narzędzia technologii informatycznych ; funkcja personalna ; zarządzanie kadrami ; zarządzanie zasobami ludzkimi ; zarządzanie kapitałem ludzkim ; information technology tools ; HR function ; personal function ; personnel management ; human resources management ; human capital management

Description:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2014, Nr 2 (32), s. 13-23

Abstrakt:

Autor przeprowadził wieloletnie badania nad wpływem narzędzi technologii informatycznych (tools IT) na funkcję personalną (FP, HR function) w jej różnorodnych formach (m.in. administrowanie/zarządzanie kadrami/zasobami ludzkimi/kapitałem ludzkim itd.) w przedsiębiorstwach działających na terenie Polski w XXI wieku. Poziom upowszechnienia podstawowych rozwiązań oraz narzędzi IT związanych z realizacją funkcji personalnej (RFP) w przedsiębiorstwach z kapitałem polskim był (i jest) niewystarczający w stosunku do konkurencji funkcjonującej na polskim rynku

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/ie.2014.2.01

Language:

pol

Relation:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2014, Nr 2 (32)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: