Object structure
Title:

Distributed System Reliability in Intelligence Information System

Group publication title:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics

Title in english:

Business Informatics

Creator:

Achkoski, Jugoslav ; Trajkovik, Vladimir

Subject and Keywords:

Service-Oriented Architecture ; service design ; Distributed System Reliability (DSR) ; Intelligence Information System ; system’s architecture ; architektura zorientowana na usługi ; projektowanie usług ; niezawodność systemu rozproszonego ; System Informacji Wywiadu ; architektura systemu

Description:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2014, Nr 3 (33), s. 9-23

Abstrakt:

This paper presents the model of Intelligence Information System (IIS) based on a Service-Oriented Architecture. In this paper we propose the new service’s model, based on the Intelligence cycle and other systems which are necessary for gathering intelligence information and data. The paper is mostly focused on the system architecture and services design as a mainstream for definition of the services. Furthermore, additional attention is dedicated on the Distributed System Reliability (DSR)

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/ie.2014.3.01

Language:

eng

Relation:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2014, Nr 3 (33)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: