Object structure
Title:

Społeczno-ekonomiczne aspekty organizacji imprez sportowych

Group publication title:

Nauki Społeczne

Title in english:

Socioeconomic aspects of the organization of sporting events

Creator:

Żuryński, Rajmund

Subject and Keywords:

impreza ; innowacyjność ; logistyka ; gospodarka ; EURO 2012 ; event ; innovativeness ; logistics ; economy

Description:

Nauki Społeczne = Social Sciences, 2013, Nr 2 (8), s. 254-269

Abstrakt:

Wzrost zapotrzebowania na wielkie imprezy sportowe spowodował, iż proces ich organizacji jest niezwykle skomplikowany oraz pracochłonny. Wynika to przede wszystkim z rosnących oczekiwań społeczeństwa co do udziału w wielkich wydarzeniach, które dostarczają kibicom wielu emocji, a także powodują poczucie dumy, lojalności i zadowolenia. Imprezy takie charakteryzują się wszakże złożonością oraz nieprzewidywalnością. Innowacyjność oraz wykorzystanie logistyki, jako koncepcji optymalizującej procesy towarzyszące wydarzeniu masowemu, to kluczowe czynniki sukcesu imprezy sportowej, które autor poddał analizie i interpretacji. W artykule jako przykład wielkoformatowej imprezy sportowej podano Euro 2012

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Nauki Społeczne = Social Sciences, 2013, Nr 2 (8)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: