Object structure
Title:

Przemiany zachodzące w prywatnym sektorze ochrony w Polsce

Group publication title:

Nauki Społeczne

Title in english:

Transformations in private protection sphere in Poland

Creator:

Stankiewicz, Henryk

Subject and Keywords:

bezpieczeństwo publiczne ; licencjonowany pracownik ochrony ; prywatny sektor ochrony ; komercjalizacja ochrony ; ochrona fizyczna ; public safety ; licensed protection employee ; private sector of protection ; commercialization of protection ; physical protection

Description:

Nauki Społeczne = Social Sciences, 2013, Nr 2 (8), s. 241-253

Abstrakt:

Artykuł ukazuje problematykę prywatnego sektora ochrony osób i mienia w Polsce i zmiany zachodzące w tym sektorze przed rokiem 1997 oraz bezpośrednio po wejściu w życie ustawy o ochronie osób i mienia z sierpnia 1997 roku. Artykuł przybliża aktualne uregulowania prawne. Autor przedstawia liczebność koncesjonowanych firm ochroniarskich oraz liczbę licencjonowanych pracowników ochrony I i II stopnia, wykonujących zawód ochroniarza w Polsce. Przedstawione dane uprawdopodobniają tezę, w myśl której prywatny sektor ochrony osób i mienia funkcjonujący w Polsce, nadzorowany w sposób właściwy i prawidłowo wdrożony w ogólny system zapewniający bezpieczeństwo powszechne, może przynieść wiele korzyści obywatelom i samemu państwu w aspekcie poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego. (abstrakt oryginalny)

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Nauki Społeczne = Social Sciences, 2013, Nr 2 (8)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: