Show structure

Title:

Przyczyny mobbingu oraz zapobieganie mobbingowiw organizacji – badania w przedsiębiorstwie komunikacyjnym

Group publication title:

Nauki Społeczne

Title in english:

Causes and preventing of mobbing in the organization − research in the urban transport company

Creator:

Wysocki, Sławomir

Subject and Keywords:

mobbing ; style zarządzania ; badania ; management styles ; research

Description:

Nauki Społeczne = Social Sciences, 2013, Nr 2 (8), s. 194-209

Abstrakt:

W artykule zaprezentowano teorię oraz badania dotyczące mobbingu. Zostały one przeprowadzone za pomocą kwestionariusza ankiety w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym we Wrocławiu. W badaniu wzięło udział trzynastu menedżerów oraz czterdziestu czterech pracowników zaszeregowanych na stanowiskach robotniczych. Badania te miały charakter poglądowy, nie reprezentatywny, ponieważ taka liczba ankietowanych wystarczy do ustalenia, czy ewentualne występowanie mobbingu jest normą i wchodzi w skład kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Nauki Społeczne = Social Sciences, 2013, Nr 2 (8)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu