Object structure
Title:

Motywowanie pracowników jako istotny element zarządzania organizacją

Group publication title:

Nauki Społeczne

Title in english:

Motivating employees as a key part of organization management

Creator:

Mazur, Marta

Subject and Keywords:

motywacja ; motywowanie ; płacowe czynniki motywacji ; pozapłacowe czynniki motywacji ; poradnictwo zawodowe ; chroniony rynek pracy ; motivation ; motivating ; motivation wage factors ; motivation non-wage factors ; counseling ; protected labor market

Description:

Nauki Społeczne = Social Sciences, 2013, Nr 2 (8), s. 156-182

Abstrakt:

Życie człowieka bez motywacji nie miałoby sensu. Każdy chce dbać o swoje zdrowie, uczyć się, być syty, mieć gdzie mieszkać oraz pracować. Motywacja sprawia, iż człowiek skłonny jest do podejmowania różnych działań, w zależności od tego, jaki cel chce osiągnąć. Działania te mogą być jednorazowe, powtarzalne albo ciągłe, wymagać małego lub większego wysiłku. Motywacja stanowi więc chęć robienia czegoś, wynikającą z zewnętrznych motywów. Zatem jest to suma wszystkiego, co popycha do działania, powstaje jako reakcja na niezaspokojoną potrzebę. W zarządzaniu motywacja jest wyrażona jako umiejętność połączenia celów poszczególnych pracowników z celami przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Nauki Społeczne = Social Sciences, 2013, Nr 2 (8)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: