Object structure
Title:

Zmiany w zasadach przyznawania zasiłku dla bezrobotnych i ich wpływ na realizację funkcji dochodowej i motywacyjnej tego świadczenia

Group publication title:

Nauki Społeczne

Title in english:

Changes in the principles of granting unemployment benefits and their influence on the realization of the income and motivation function of this allowance

Creator:

Sipurzyńska-Rudnicka, Katarzyna

Subject and Keywords:

bezrobocie ; zasiłek dla bezrobotnych ; polityka rynku pracy ; zabezpieczenie społeczne ; unemployment ; unemployment benefit ; labour market policy ; social security

Description:

Nauki Społeczne = Social Sciences, 2013, Nr 2 (8), s. 117-138

Abstrakt:

Opracowanie przedstawia zmiany w rozwiązaniach dotyczących zasiłku dla bezrobotnych, wprowadzane w Polsce w latach 1990-2013. Autorka podjęła też próbę określenia wpływu tych zmian na realizację funkcji dochodowej i motywacyjnej omawianego świadczenia. Z przeprowadzanej analizy wynika, że w badanym okresie następowało stopniowe zaostrzanie warunków uprawniających do zasiłku dla bezrobotnych oraz zasad przyznawania tego świadczenia. Kolejne regulacje ustawowe prowadziły do ograniczania dochodowego oddziaływania zasiłku i wzmacniały jego funkcję motywacyjną. (abstrakt oryginalny)

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Nauki Społeczne = Social Sciences, 2013, Nr 2 (8)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: