Object structure
Title:

Analiza zjawiska bierności zawodowej w Polsce

Group publication title:

Nauki Społeczne

Title in english:

Analysis of the phenomenon of economic inactivity in Poland

Creator:

Niewiadomska, Anna

Subject and Keywords:

rynek pracy ; aktywność zawodowa ; bierność zawodowa ; zatrudnienie ; labor market ; economic activity ; economic inactivity ; employment

Description:

Nauki Społeczne = Social Sciences, 2013, Nr 2 (8), s. 103-116

Abstrakt:

W wielu krajach dane o ludności biernej zawodowo przyciągają coraz większą uwagę, ponieważ ta grupa stanowi potencjalne źródło podaży pracy. W artykule skoncentrowano uwagę na biernych zawodowo w Polsce. Od roku 1990 udział biernych zawodowo w populacji ogółem (15-64 lata) utrzymuje się na wysokim poziomie. W przypadku osób młodych głównymi przyczynami bierności zawodowej jest nauka i uzupełnianie kwalifikacji, obowiązki rodzinne, natomiast w przypadku osób starszych – choroba, niepełnosprawność, nabycie uprawnień emerytalnych. Niniejszy artykuł porusza również kwestie skutków bierności zawodowej. (abstrakt oryginalny)W wielu krajach dane o ludności biernej zawodowo przyciągają coraz większą uwagę, ponieważ ta grupa stanowi potencjalne źródło podaży pracy. W artykule skoncentrowano uwagę na biernych zawodowo w Polsce. Od roku 1990 udział biernych zawodowo w populacji ogółem (15-64 lata) utrzymuje się na wysokim poziomie. W przypadku osób młodych głównymi przyczynami bierności zawodowej jest nauka i uzupełnianie kwalifikacji, obowiązki rodzinne, natomiast w przypadku osób starszych – choroba, niepełnosprawność, nabycie uprawnień emerytalnych. Niniejszy artykuł porusza również kwestie skutków bierności zawodowej. (abstrakt oryginalny)

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Nauki Społeczne = Social Sciences, 2013, Nr 2 (8)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: