Object structure
Title:

Seniorzy i ich rodziny w świetle Założeń polityki ludnościowej Polski 2013

Group publication title:

Nauki Społeczne

Title in english:

Seniors and their families in the light of principles of Population Policy in Poland. Proposition 2013

Creator:

Łuszczyńska, Maria

Subject and Keywords:

Założenia polityki ludnościowej Polski 2013 ; rodzina seniorska ; polityka społeczna na rzecz seniorów ; principles of Population Policy in Poland Proposition 2013 ; senior family ; social policy in favour of seniors

Description:

Nauki Społeczne = Social Sciences, 2013, Nr 2 (8), s. 87-102

Abstrakt:

W artykule przeprowadzono analizę dokumentu Założenia polityki ludnościowej Polski 2013 pod kątem zaspokojenia potrzeb seniorów i ich rodzin. Zaproponowano poszerzone rozumienie rodziny seniorskiej, składającej się z seniorów oraz osób zaspokajających ich potrzeby – podstawowe i wyższe – w sposób systematyczny i bezinteresowny. Sprawdzianem jakości dokumentu programowego jest kwestia uwzględnienia w nim zespołu potrzeb rodzin seniorskich, skonstruowanego na podstawie różnych obszarów definicyjnych. Wnioski z analizy posłużyły do oceny rekomendowanych propozycji. (abstrakt oryginalny)

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Nauki Społeczne = Social Sciences, 2013, Nr 2 (8)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: