Object structure
Title:

Polityka rodzinna w Polsce z perspektywy zmian demograficznych dokonujących się w województwie opolskim

Group publication title:

Nauki Społeczne

Title in english:

Family policy in Poland from the perspective of the demographic changes taking place in Opole Voivodeship

Creator:

Kudzia, Monika

Subject and Keywords:

rodzina ; polityka rodzinna ; sytuacja demograficzna ; family ; family policy ; demographic situation

Description:

Nauki Społeczne = Social Sciences, 2013, Nr 2 (8), s. 68-86

Abstrakt:

Celem opracowania jest uzasadnienie potrzeby wspierania rodziny jako podstawowej komórki społecznej. Autorka wyjaśnia, czym jest i jakie konsekwencje stwarza pojawienie się regresu demograficznego. Opisuje przemiany, jakie zaszły we współczesnej rodzinie. Podkreśla, że postawy prokreacyjne rodziców przyczyniły się do obecnych przemian ludnościowych, niekorzystnych dla równowagi demograficznej. W artykule przywołano pojęcie i cele polityki rodzinnej, a także obszary jej działania. Jako przykład wskazujący na konieczność prowadzenia aktywnej polityki rodzinnej zaprezentowano dane statystyczne dotyczące procesów demograficznych w województwie opolskim. Podjęto rozważania na temat możliwych konsekwencji obecnej sytuacji demograficznej. Wskazano na pronatalistyczny charakter polityki ludnościowej. (abstrakt oryginalny)

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Nauki Społeczne = Social Sciences, 2013, Nr 2 (8)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: