Object structure

Title:

Niedofinansowanie ochrony zdrowia w Polsce – wybrane problemy

Group publication title:

Nauki Społeczne

Title in english:

Underfunding of health care in Poland – selected problems

Creator:

Kubów, Adam

Subject and Keywords:

ochrona zdrowia ; niedofinansowanie ; dostępność świadczeń ; nowe środki ; efektywność ; health care ; underfunding ; availability of services ; new measures ; efficiency

Description:

Nauki Społeczne = Social Sciences, 2013, Nr 2 (8), s. 45-67

Abstrakt:

W Polsce w 2011 r. udział wydatków na ochronę zdrowia w PKB kształtował się na poziomie 6,9%. Był to udział niemal dwukrotnie niższy niż w wielu innych krajach europejskich, np. we Francji, w Niemczech i w Holandii, charakteryzujących się także znacznie wyższym poziomem PKB. W artykule zostały przedstawione zarówno skutki niedofinansowania ochrony zdrowia w Polsce, jak i wybrane rozwiązania mające na celu pokonywanie bariery braku środków. Można ich upatrywać m.in. w większym pozyskiwaniu środków z sektora przedsiębiorstw, wykorzystywaniu zasady współpłacenia za usługi medyczne czy upowszechnianiu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych, jak i w realizacji polityki zdrowotnej nastawionej na efektywność. (abstrakt oryginalny)

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Nauki Społeczne = Social Sciences, 2013, Nr 2 (8)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu