Object structure
Title:

Analiza zaangażowania osób w wieku 50+ w Polsce w wybrane formy aktywności pozazawodowej

Group publication title:

Nauki Społeczne

Title in english:

Analysis of the involvement of people aged 50 + in Poland in chosen forms of non-work activities

Creator:

Grześkowiak, Alicja

Subject and Keywords:

pokolenie 50+ ; aktywność pozazawodowa ; analiza wielowymiarowa ; generation 50+ ; non-work activities ; multivariate analysis

Description:

Nauki Społeczne = Social Sciences, 2013, Nr 2 (8), s. 34-44

Abstrakt:

Artykuł podejmuje problematykę zaangażowania Polaków w wieku 50 lat i więcej w różne formy aktywności pozazawodowej. Zakres uczestnictwa przedstawiono na tle innych krajów europejskich. Prezentowane rozważania wskazują, że polskie pokolenie 50+ charakteryzuje się bardzo dużą biernością, w szczególności w obszarze wolontariatu, działalności charytatywnej oraz przynależności do klubów. Z drugiej strony wykazuje bardzo wysokie zaangażowanie w działalność organizacji religijnych. Istotny wpływ na uczestniczenie w określonych działaniach mają takie cechy, jak: wiek, płeć oraz stan zdrowia. Można przypuszczać, że duże znaczenie ma także niekorzystna sytuacja materialna. (abstrakt oryginalny)

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Nauki Społeczne = Social Sciences, 2013, Nr 2 (8)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: