Object structure
Title:

Terytorialne zróżnicowanie dojazdów do pracy na przykładzie powiatu jarocińskiego

Group publication title:

Nauki Społeczne

Title in english:

Territorial differentiation of work commuting on the example of Jarocin district

Creator:

Ginter, Michał

Subject and Keywords:

dojazdy do pracy ; mobilność przestrzenna ; rynek pracy ; commuting to work ; spatial mobility ; labor market

Description:

Nauki Społeczne = Social Sciences, 2013, Nr 2 (8), s. 19-33

Abstrakt:

Najpowszechniejszą formą mobilności związanej z rynkiem pracy, a zarazem najbardziej pożądaną dla rozwoju regionalnego, jest gotowość do podjęcia pracy poza miejscem swojego zamieszkania. Skłonność do dojazdów do pracy świadczy o elastyczności i umiejętności dostosowywania się do warunków panujących na rynku pracy. Celem artykułu jest analiza mobilności pracowników w Polsce i Wielkopolsce na bazie danych o dojazdach do pracy w 2006 roku. Szczegółowa analiza została przeprowadzona na podstawie powiatu jarocińskiego i dotyczyła lat 2006 i 2010. Wykazała, że najwięcej osób dojeżdżało do pracy w 2006 roku w powiatach położonych wokół dużych miast i aglomeracji miejskich. Najczęściej były to miasta powiatowe i miasta na prawach powiatu, które pełnią rolę ośrodków centralnych w danym rejonie. W powiecie jarocińskim w latach 2006-2010 wzrosło zarówno natężenie dojazdów do pracy, jak i liczba kierunków. (abstrakt oryginalny)

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Nauki Społeczne = Social Sciences, 2013, Nr 2 (8)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: