Object structure
Title:

Przyczyny rozwoju spółdzielczości socjalnej na Dolnym Śląsku w latach 2006-2012

Group publication title:

Nauki Społeczne

Title in english:

The reasons for development expansion of social cooperatives in Lower Silesia between 2006-2012

Creator:

Czetwertyński, Sławomir ; Mroczek-Czetwertyńska, Agnieszka

Subject and Keywords:

spółdzielnia socjalna ; ekonomia społeczna ; przedsiębiorstwo ekonomii społecznej ; social cooperative ; social economics ; social enterprises

Description:

Nauki Społeczne = Social Sciences, 2013, Nr 2 (8), s. 7-18

Abstrakt:

Niniejszy artykuł jest próbą uchwycenia zależności między dofinansowaniem ze środków publicznych a dynamiką wzrostu liczby spółdzielni socjalnych na Dolnym Śląsku. Lata 2006-2012 to systematyczny, acz nieregularny rozwój tej formy przedsiębiorczości. Liczne przywileje związane z jej prowadzeniem stanowią zachętę do podjęcia ryzyka ich utworzenia. Społeczny charakter spółdzielni socjalnych stanowi normatywne rozwinięcie koncepcji przedsiębiorstwa społecznego. Nie ulega wątpliwości, że koncepcja ta, choć normatywnie słuszna, nie jest spójna ze współczesną walką konkurencyjną. W tej pracy postawiono tezę, że dynamika rozwoju spółdzielczości socjalnej w dużej mierze zależna jest od dodatkowych środków przeznaczanych na aktywizację osób i podmiotów, mogących stanowić potencjalnych założycieli. Posłużono się tu autorskimi badaniami oraz analizą projektów dofinansowanych z funduszy strukturalnych. (abstrakt oryginalny)Niniejszy artykuł jest próbą uchwycenia zależności między dofinansowaniem ze środków publicznych a dynamiką wzrostu liczby spółdzielni socjalnych na Dolnym Śląsku. Lata 2006-2012 to systematyczny, acz nieregularny rozwój tej formy przedsiębiorczości. Liczne przywileje związane z jej prowadzeniem stanowią zachętę do podjęcia ryzyka ich utworzenia. Społeczny charakter spółdzielni socjalnych stanowi normatywne rozwinięcie koncepcji przedsiębiorstwa społecznego. Nie ulega wątpliwości, że koncepcja ta, choć normatywnie słuszna, nie jest spójna ze współczesną walką konkurencyjną. W tej pracy postawiono tezę, że dynamika rozwoju spółdzielczości socjalnej w dużej mierze zależna jest od dodatkowych środków przeznaczanych na aktywizację osób i podmiotów, mogących stanowić potencjalnych założycieli. Posłużono się tu autorskimi badaniami oraz analizą projektów dofinansowanych z funduszy strukturalnych. (abstrakt oryginalny)

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Nauki Społeczne = Social Sciences, 2013, Nr 2 (8)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: