Object structure
Title:

Koncepcja zwinności w kształtowaniu konkurencyjności przedsiębiorstw

Group publication title:

Management Forum

Title in english:

The concept of agility in shaping companies’ competitiveness

Creator:

Sajdak, Maja

Subject and Keywords:

zwinność ; konkurencyjność ; adaptacja ; agility ; competitiveness ; adaptation

Description:

Management Forum, 2014, Nr 4, s. 58-70

Abstrakt:

Istotnym wyzwaniem dla współczesnych przedsiębiorstw jest prowadzenie działalności w trudnym i nieprzyjaznym otoczeniu. Wynika to z nastania ery biznesowej, kiedy to zmiana stała się najistotniejszą cechą charakteryzującą otoczenie gospodarcze przedsiębiorstwa. Tempo zmian jest znacznie szybsze niż kiedykolwiek wcześniej, co nie tylko stanowi duże wyzwanie dla przedsiębiorstw, lecz również zmusza przedsiębiorstwa do podejmowania wyboru orientacji strategicznej umożliwiającej sprostanie zmieniającym się wymaganiom klientów i dostosowanie działań do wykorzystywania szans rynkowych. Celem artykułu jest identyfikacja koncepcji zwinności w kształtowaniu konkurencyjności przedsiębiorstw. Autorka referatu stawia tezę, że warunkiem przewagi konkurencyjnej współczesnych przedsiębiorstw jest osiągnięcie zwinności. Zatem atrybuty zwinności stanowią wyróżniające cechy przedsiębiorstw, zapewniające im szybsze, sprawniejsze i efektywniejsze reagowanie na okazje pojawiające się w otoczeniu

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2014.358.05

Language:

pol

Relation:

Management Forum, 2014, Nr 4 ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, Nr 358

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: