Show structure

Title:

Budowanie zaangażowania pracowników pokolenia Y

Group publication title:

Management Forum

Title in english:

Building the engagement of generation Y employees

Creator:

Kopertyńska, Maria W. ; Kmiotek, Krystyna

Subject and Keywords:

zaangażowanie pracowników ; pokolenie Y ; rozwój ; engagement ; generation Y ; development

Description:

Management Forum, 2014, Nr 4, s. 39-48

Abstrakt:

Celem artykułu jest identyfikacja problemów związanych z budowaniem zaangażowania pracowników pokolenia Y oparta na studiach literaturowych, jak też badaniach własnych. Studia literaturowe przeprowadzono głównie na bazie literatury anglojęzycznej, natomiast badania własne – w trzech dużych firmach funkcjonujących na terenie Dolnego Śląska. W badaniach starano się odpowiedzieć na pytanie: czy firmy zauważają problem budowania zaangażowania pracowników pokolenia Y, czy podejmują – i jakie – działania w tym zakresie

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2014.358.03

Language:

pol

Relation:

Management Forum, 2014, Nr 4 ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, Nr 358

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu