Object structure
Title:

Budowanie zaangażowania pracowników w proces doskonalenia przedsiębiorstwa z wykorzystaniem employer brandingu

Group publication title:

Management Forum

Title in english:

Building employee involvement in a process of progressing an enterprise within a use of employer branding

Creator:

Skowron-Mielnik, Beata

Subject and Keywords:

zaangażowanie pracowników ; wizerunek pracodawcy ; EVP ; employee involvement ; employer branding ; employee value proposition

Description:

Management Forum, 2014, Nr 4, s. 25-38

Abstrakt:

Potencjał biznesowy zaangażowania pracowników staje się coraz częściej dyskutowanym i szacowanym zjawiskiem. Brak dostatecznego zaangażowania stanowi wyraźnie dostrzeganą przez przedsiębiorców barierę rozwoju organizacji zarówno w sensie osiąganych wyników, jak i możliwości doskonalenia metod pracy. W artykule podjęta została próba pokazania możliwości budowania zaangażowania pracowników opartego na koncepcji employer brandingu. Za kluczowe uznano analizę czynników determinujących zaangażowanie w danej organizacji i trafny dobór proponowanych wartości dla pracownika (EVP) oraz, w konsekwencji, doskonalenie wybranych procesów kadrowych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2014.358.02

Language:

pol

Relation:

Management Forum, 2014, Nr 4 ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, Nr 358

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: