Object structure
Title:

Reformy corporate governance po kryzysie finansowym

Group publication title:

Management Forum

Title in english:

Corporate governance reforms after financial crisis

Creator:

Aluchna, Maria

Subject and Keywords:

nadzór korporacyjny ; corporate governance ; słabości corporate governance ; reformy corporate governance po kryzysie finansowym ; corporate governance failures ; post crisis reforms in corporate governance

Description:

Management Forum, 2014, Nr 4, s. 9-24

Abstrakt:

Doświadczenia kryzysu finansowego oraz przedłużające się spowolnienie gospodarcze stają się w wielu obszarach zarządzania motywacją do poszukiwania rozwiązań i podejmowania działań mających przywrócić wzrost gospodarki i rozwój społeczeństw. Jednym z obszarów, w którym poszukuje się recept na poprawę konkurencyjności, jest nadzór korporacyjny (corporate governance) stanowiący zestaw mechanizmów kontrolujących i motywujących akcjonariuszy i zarządzających do długofalowego budowania wartości spółki. W artykule zidentyfikowano główne słabości corporate governance odnotowane w czasie kryzysu oraz wskazano wdrażane reformy i formułowane rekomendacje mające na celu eliminację tych nieprawidłowości

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2014.358.01

Language:

pol

Relation:

Management Forum, 2014, Nr 4 ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, Nr 358

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: