Object structure
Title:

Wpływ barierowości opakowania na parametry barwy i zawartość aldehydu malonowego w surowych mięśniach udowych indyków pakowanych w modyfikowanej atmosferze

Group publication title:

Nauki Inżynierskie i Technologie = Engineering Sciences and Technologies

Title in english:

The influence of packaging material of raw turkey thigh muscles packaged under modified atmosphere on the colour parameters and the malonaldehyde content

Creator:

Orkusz, Agnieszka

Subject and Keywords:

mięśnie udowe indyków ; modyfikowana atmosfera ; materiał opakowaniowy ; właściwości barierowe ; turkey thigh muscles ; modified atmosphere ; packaging material ; barrier properties

Description:

Nauki Inżynierskie i Technologie = Engineering Sciences and Technologies, 2014, Nr 3 (14), s. 85-94

Abstrakt:

Celem pracy było zbadanie wpływu materiału opakowaniowego (PA/PE, PA/ PE + AF, PA/ARE/PE) o różnej barierowości na parametry barwy C* i ho oraz zawartość aldehydu malonowego w mięśniach udowych indyków przechowywanych w modyfikowanej atmosferze: 75% CO2, 20% N2, 5% O2 w temperaturze 1o C przez: 4, 8, 12, 15 dób. W trakcie przechowywania obserwowano stopniowe zmniejszenie się wartości parametru barwy C* oraz stopniowe zwiększanie się wartości parametru ho oraz zawartości aldehydu malonowego w mięśniach indyków zapakowanych we wszystkie rodzaje folii. Mięśnie pakowane w folii PA/PE charakteryzowały się największą zawartością aldehydu malonowego w porównaniu z pozostałymi dwoma materiałami opakowaniowymi

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/nit.2014.3.06

Language:

pol

Relation:

Nauki Inżynierskie i Technologie = Engineering Sciences and Technologies, 2014, Nr 3 (14)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: