Object structure
Title:

Ocena wybranych zwyczajów żywieniowych studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Część I

Group publication title:

Nauki Inżynierskie i Technologie = Engineering Sciences and Technologies

Title in english:

Assessment of selected dietary habits of students of the Wroclaw University of Economics. Part I

Creator:

Orkusz, Agnieszka

Subject and Keywords:

zwyczaje żywieniowe ; żywienie ; aktywność fizyczna ; studenci ; dietary habits ; nutrition ; physical activity ; university students

Description:

Nauki Inżynierskie i Technologie = Engineering Sciences and Technologies, 2014, Nr 3 (14), s. 74-84

Abstrakt:

Żywienie jest jednym z najważniejszych czynników warunkujących prawidłowy wzrost i rozwój człowieka. Dowiedziono, że niewłaściwe żywienie jest podłożem do powstania i rozwoju takich chorób, jak m.in.: miażdżyca, nadciśnienie tętnicze, otyłość czy cukrzyca typu II. Celem pracy była ocena zachowań żywieniowych studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z uwzględnieniem wybranych zwyczajów żywieniowych i podejmowanej przez nich aktywności fizycznej. W badaniach udział wzięło 181 respondentów (124 kobiety i 57 mężczyzn). Dane uzyskano metodą wywiadu na podstawie kwestionariusza, zawierającego standaryzowane odpowiedzi do wyboru

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/nit.2014.3.05

Language:

pol

Relation:

Nauki Inżynierskie i Technologie = Engineering Sciences and Technologies, 2014, Nr 3 (14)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: