Object structure
Title:

Środki publiczne w finansowaniu badań naukowych a produktywność naukowa uniwersytetów

Group publication title:

Nauki Społeczne

Title in english:

Public funds in university research financing vs. scientific productivity of universities

Creator:

Pohulak-Żołędowska, Elżbieta

Subject and Keywords:

gospodarka oparta na wiedzy ; badania uniwersyteckie ; nowe zarządzanie publiczne ; publiczne finansowanie badań ; produktywność naukowa ; knowledge based economy ; university research ; new public management ; public financing of scientific research ; scientific productivity

Description:

Społeczeństwo i Ekonomia = Society and Economics, 2014, Nr 1 (1), s. 257-270

Abstrakt:

Uniwersytety, stanowiąc potencjalne źródło użytecznej wiedzy, stały się przedmiotem oddziaływania polityki państw, zgodnie z założeniem, że odpowiednio dobrane bodźce wpłyną na zwiększenie konkurencyjności środowiska badawczego. Wzrost konkurencyjności ma doprowadzić do zwiększenia produktywności badawczej uniwersytetów, a w rezultacie również do osiągania wysokiej jakości badań – pożądanej gospodarczo wiedzy. Podstawowym bodźcem proefektywnościowym stosowanym wobec uniwersytetów jest finansowanie. Ponieważ działalność badawcza uniwersytetów jest w dominującej proporcji finansowana ze środków publicznych, to sposób podziału tych środków jest głównym narzędziem wpływu polityki państwa na badawczą działalność tych jednostek. (abstrakt oryginalny)

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/eis.2014.1.17

Language:

pol

Relation:

Społeczeństwo i Ekonomia = Society and Economics, 2014, Nr 1 (1)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: