Object structure
Title:

Zasada wzajemności. Wybrane problemy

Group publication title:

Nauki Społeczne

Title in english:

The principle of reciprocity. Selected problems

Creator:

Łukaszyński, Janusz

Subject and Keywords:

wzajemność ; złota reguła ; norma wzajemności ; zasada wzajemności ; współdziałanie ; reciprocity ; golden rule ; norm of reciprocity ; principle of reciprocity ; cooperation

Description:

Społeczeństwo i Ekonomia = Society and Economics, 2014, Nr 1 (1), s. 238-256

Abstrakt:

Artykuł przedstawia wybrane problemy zasady wzajemności. Wzajemność to jedno z centralnych zagadnień wielu koncepcji wyjaśniających stosunki społeczne. Począwszy od starożytnej zasady wzajemności (do ut des – „daję ci, abyś ty mi dał”) po współczesne teorie interakcjonizmu, teorię wymiany społecznej czy filozofię spotkania. W teorii wymiany społecznej wzajemność odnoszona jest do wymiany. W filozofii spotkania jest inaczej: tu wzajemność nie oznacza już wymiany. Różne wersje filozofii spotkania łączy restryktywny warunek – aktualnej wzajemności, polegający na obustronnym trwałym przekształceniu osobowości spotykających się osób. Znaczenie zasady wzajemności w obrębie współczesnej praktyki i teorii społecznej oceniane jest różnie. (abstrakt oryginalny)

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/eis.2014.1.16

Language:

pol

Relation:

Społeczeństwo i Ekonomia = Society and Economics, 2014, Nr 1 (1)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: