Object structure
Title:

Pracownicy ochrony osób i mienia w systemie bezpieczeństwa publicznego w Polsce

Group publication title:

Nauki Społeczne

Title in english:

Security personnel professionals in the system of public order in Poland

Creator:

Stankiewicz, Henryk

Subject and Keywords:

bezpieczeństwo publiczne ; ochrona fizyczna ; kwalifikowany pracownik ochrony ; prywatny sektor ochrony ; komercjalizacja ochrony ; public safety ; physical protection ; qualified worker protection ; private security sector ; commercialization of protection

Description:

Społeczeństwo i Ekonomia = Society and Economics, 2014, Nr 1 (1), s. 212-224

Abstrakt:

W artykule przedstawiono charakterystykę zbiorowości pracowników ochrony, warunki ich pracy oraz obowiązujące uregulowania prawne dotyczące funkcjonowania pracowników ochrony osób i mienia w Polsce. Prezentowane w artykule służby przez wykonywanie swoich zadań wpływają w pewnym stopniu na bezpieczeństwo publiczne. Transformacja ustrojowa, jaka miała miejsce w latach 90. ubiegłego wieku, przyczyniła się do prywatyzacji licznych zadań będących w sferze bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce. Autor prezentuje obowiązki oraz uprawnienia kwalifikowanych pracowników ochrony wykonujących zawód ochroniarza w Polsce oraz sposób nabywania przez te osoby kwalifikacji zawodowych. (abstrakt oryginalny)

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/eis.2014.1.14

Language:

pol

Relation:

Społeczeństwo i Ekonomia = Society and Economics, 2014, Nr 1 (1)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: