Object structure
Title:

Społeczna odpowiedzialność biznesu w świetle rozwoju wirtualnej pracy

Group publication title:

Nauki Społeczne

Title in english:

Corporate Social Responsibility in the light of the development of virtual work

Creator:

Wyrwich, Sabina

Subject and Keywords:

społeczna odpowiedzialność biznesu – CSR ; praca ; nowoczesne formy pracy ; wirtualna praca ; interesariusze ; otoczenie organizacji ; corporate social responsibility ; virtual work ; modern forms of work ; stakeholders ; organization environment

Description:

Społeczeństwo i Ekonomia = Society and Economics, 2014, Nr 1 (1), s. 102-116

Abstrakt:

W opracowaniu omówione zostały najistotniejsze kwestie dotyczące społecznej odpowiedzialności. Wskazano korzyści, które można uzyskać dzięki zastosowaniu tej koncepcji działania w praktyce funkcjonowania przedsiębiorstw. Następnie zaprezentowano istotę nowoczesnych form pracy ze szczególnym naciskiem na pracę wirtualną. Wirtualna praca charakteryzuje się wysokim poziomem elastyczności. Podjęto próbę przeanalizowania i wskazania korzyści wynikających z wdrożenia wirtualnej pracy dla pracownika i pracodawcy. Następnie próbowano znaleźć związek pomiędzy koncepcją społecznie odpowiedzialnego biznesu, założeniami i oczekiwaniami interesariuszy a elastycznym sposobem świadczenia pracy. (abstrakt oryginalny)

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/eis.2014.1.08

Language:

pol

Relation:

Społeczeństwo i Ekonomia = Society and Economics, 2014, Nr 1 (1)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: