Object structure
Title:

Internetowa aktywność gospodarcza spółdzielni socjalnych na Dolnym Śląsku

Group publication title:

Nauki Społeczne

Title in english:

On-line business activity of social cooperatives in Lower Silesia

Creator:

Czetwertyński, Sławomir ; Mroczek-Czetwertyńska, Agnieszka

Subject and Keywords:

spółdzielnia socjalna ; przedsiębiorstwo społeczne ; Internet ; social cooperative ; social enterprises

Description:

Społeczeństwo i Ekonomia = Society and Economics, 2014, Nr 1 (1), s. 20-35

Abstrakt:

Niniejszy artykuł jest próbą ustalenia stopnia wykorzystania Internetu w działalności gospodarczej przez zarządzających spółdzielniami socjalnymi funkcjonującymi na obszarze Dolnego Śląska. Spółdzielnie socjalne jako forma przedsiębiorstwa społecznego muszą prowadzić dochodową działalność gospodarczą. Tylko w ten sposób mogą zapewnić miejsca pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, co stanowi ich nadrzędny cel. Aby było to możliwe, konieczne jest ich zorientowanie na rynek, a więc konkurowanie z innymi przedsiębiorcami. W artykule omówiono wyniki badań autorskich dotyczących internetowej aktywności gospodarczej dolnośląskich spółdzielni socjalnych i porównano je z wynikami analiz wykonanych dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Sektor ten wybrano na grupę kontrolną ze względu na podobieństwa, jakie występują między nim a sektorem przedsiębiorstw społecznych. Przeprowadzone analizy wykazują niższą internetową aktywność gospodarczą spółdzielni socjalnych, szczególnie wśród podmiotów nowo utworzonych. (abstrakt oryginalny)

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/eis.2014.1.02

Language:

pol

Relation:

Społeczeństwo i Ekonomia = Society and Economics, 2014, Nr 1 (1)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: