Object structure
Title:

Krótkoterminowe kredyty bankowe dla przedsiębiorstw w warunkach kryzysu finansowego

Title in english:

Short-term loans for enterprises in the conditions of financial crisis

Creator:

Mikołajczak, Paweł

Subject and Keywords:

kryzys finansowy ; finansowanie krótkoterminowe ; kredyt bankowy ; produkt krajowy brutto ; financial crisis ; short term funding ; bank credit ; GDP

Description:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2014, Nr 2 (19), s. 122-137

Abstrakt:

Spowolnienie gospodarcze naraziło polskie podmioty gospodarcze na ryzyko utraty płynności finansowej, wynikające między innymi z pogarszającej się kondycji finansowej firm oraz utrudnionego dostępu do finansowania krótkoterminowego. Warunkuje ono bowiem nie tylko prawidłowe funkcjonowanie każdego przedsiębiorstwa, ale nierzadko jego możliwości przetrwania na rynku. Kredyty krótkoterminowe stanowią istotne narzędzie zarządzania płynnością finansową z jednej strony i ograniczenie ryzyka związanego z nieterminowym regulowaniem zobowiązań z drugiej. W artykule zostały przedstawione wyniki analiz zależności między dynamiką zmian poszczególnych rodzajów kredytów krótkoterminowych oraz produktem krajowym brutto. Zaprezentowano ponadto najważniejsze rodzaje kryzysów finansowych oraz czynniki je determinujące. Podjęto również próbę przedstawienia polityki kredytowej banków na tle zmian sytuacji gospodarczej w Polsce

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/nof.2014.2.07

Language:

pol

Relation:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2014, Nr 2 (19)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: