Object structure
Title:

Rynek gier wirtualnych MMO i jego wpływ na bank centralny

Title in english:

MMO virtual games market and its influence on central bank

Creator:

Dziwok, Ewa

Subject and Keywords:

światy wirtualne ; gry sieciowe ; szanse i zagrożenia ; virtual worlds ; online games

Description:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2014, Nr 2 (19), s. 113-121

Abstrakt:

Coraz łatwiejszy i tańszy dostęp do Internetu sprawił, że rynek gier wirtualnych na początku XXI wieku zaczął ewoluować w kierunku masowych gier opartych na światach wirtualnych, tzw. MMOG (lub MMO). Każda gra tego typu tworzy – poprzez analogię do świata rzeczywistego – wirtualną gospodarkę zamkniętą, która kontrolowana jest przez organ nadzorczy, jakim jest najczęściej producent gry. Oprócz aspektu czysto rozrywkowego gry tego typu mają wpływ na postrzeganie rzeczywistości przez graczy. Celem tego artykułu jest wskazanie szans i zagrożeń związanych z rynkiem gier wirtualnych MMO oraz jego analiza z punktu widzenia możliwości jego wykorzystania w działalności dydaktycznej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/nof.2014.2.06

Language:

pol

Relation:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2014, Nr 2 (19)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: