Object structure
Title:

Korelacja indeksów cen akcji na globalnych rynkach finansowych

Title in english:

Correlation on the global financial markets

Creator:

Hołubowicz, Krzysztof

Subject and Keywords:

korelacja ; rynki finansowe ; kryzys finansowy ; correlation ; stock market ; financial crisis

Description:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2014, Nr 2 (19), s. 71-81

Abstrakt:

Artykuł ma na celu ukazanie powiązań na światowych rynkach finansowych. Celem jest odpowiedź na następujące pytania badawcze: 1. Jak silne są związki poszczególnych parkietów światowych? 2. Czy w okresie bessy lub hossy powiązania są silniejsze lub słabsze? 3. Z jakimi rynkami najbardziej powiązany jest polski indeks giełdowy WIG 20? Autor, badając wzajemne zależności, uzyskał informacje o powiązaniach korelacyjnych, które występują pomiędzy giełdami na całym świecie. Główny wniosek, który wysnuwa się po analizie danych, to pozytywne zależności pomiędzy poszczególnymi parkietami na świecie. Natomiast biorąc pod uwagę siłę zależności, nie można jednoznacznie stwierdzić, iż jest ona znacząca w długim terminie czasowym. Natomiast można wyraźnie zauważyć na podstawie otrzymanych wyników silne powiązania pomiędzy rynkami w krótszych okresach. Stanowić to może przyczynek do dalszych prac nad zbadaniem czynników makroekonomicznych, które mają wpływ na wahania notowań poszczególnych giełd światowych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/nof.2014.2.04

Language:

pol

Relation:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2014, Nr 2 (19)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: