Object structure
Title:

Zdolność jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa dolnośląskiego do obsługi zobowiązań

Title in english:

The ability of territorial self-government units of the Lower Silesian Voivodeship to pay their liabilities

Creator:

Werwińska, Agnieszka

Subject and Keywords:

zdolność jednostek samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań ; limit długu jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa dolnośląskiego ; indywidualny wskaźnik zadłużenia ; ability of self-government voivodeships to incur liabilities ; debt limit of self-government units from the Lower Silesian Voivodeship ; individual debt ratio

Description:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2014, Nr 2 (19), s. 56-67

Abstrakt:

Celem artykułu jest próba określenia skutków zastosowania nowego limitu długu jednostek samorządu terytorialnego, wprowadzonego ustawą o finansach publicznych z 2009 r., na zdolność jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa dolnośląskiego do zaciągania zobowiązań finansowych. Okresem analiz objęte zostały lata 2007- -2012. Na potrzeby analiz określone zostały limity obsługi długu jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa dolnośląskiego zgodnie ze starą i nową formułą. W efekcie ustalono, iż zastosowanie nowego limitu długu w analizowanym okresie zmniejszyłoby formalną zdolność do zaciągania zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa dolnośląskiego. Jednocześnie najniższą zdolność kredytową zrealizowałyby powiaty ziemskie, a najwyższą miasta na prawach powiatów

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/nof.2014.2.03

Language:

pol

Relation:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2014, Nr 2 (19)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: