Object structure
Title:

Procedury redukowania nadmiernego deficytu sektora finansów publicznych w krajach Unii Europejskiej

Title in english:

Procedures of reducing of an excessive deficit of public finance sector in the European Union countries

Creator:

Szymańska, Agata

Subject and Keywords:

deficyt budżetowy ; procedura nadmiernego deficytu ; Pakt stabilnościi wzrostu ; general government deficit ; excessive deficit procedure ; Stability and Growth Pact

Description:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2014, Nr 2 (19), s. 33-55

Abstrakt:

Traktat z Maastricht oraz Pakt stabilności i wzrostu stanowiły pierwsze z rozwiązań, które wzmacniały dyscyplinę finansów publicznych w krajach Unii Europejskiej oraz unii gospodarczej i walutowej. W artykule przedstawiono jedno z narzędzi wykorzystywanych w celu redukcji nadmiernego deficytu budżetowego, zawarte w części korekcyjnej Paktu stabilności i wzrostu – procedurę nadmiernego deficytu budżetowego. Celem podjętego tematu jest krytyczna analiza regulacji w zakresie procedur nadmiernego deficytu sektora finansów publicznych w państwach Unii Europejskiej. Szczególną uwagę zwrócono na podstawy konstrukcji procedury oraz na ich zmiany. Analizę wsparto przykładami krajów, wobec których procedura została wystosowana. Znaczenie reagowania na nadmierny deficyt ujawniło się szczególnie w okresie ostatniej recesji, w następstwie której w 2010 r. procedura wdrożona została w 24 z 27 państw Unii

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/nof.2014.2.02

Language:

pol

Relation:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2014, Nr 2 (19)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: