Object structure
Title:

Gospodarka finansowa podsektora samorządowego w krajach UE w okresie 2007-2011

Title in english:

Finances of local government subsector in the EU countries in the years 2007-2011

Creator:

Bitner, Michał ; Cichocki, Krzysztof S.

Subject and Keywords:

podsektor samorządowy ; kryzys ekonomiczny ; dług publiczny ; deficyt sektora ogólnorządowego ; nadwyżka operacyjna ; local government subsector ; general government ; economic crisis ; public debt ; net borrowing ; operating surplus

Description:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2014, Nr 2 (19), s. 11-32

Abstrakt:

Kryzys ekonomiczny w latach 2007-2011 spowodował w roku 2009 spadek PKB w USA, Japonii i we wszystkich krajach UE, z wyjątkiem Polski, oraz wyhamowanie wzrostu wydatków bieżących i inwestycyjnych, także podsektora samorządowego (ps). Był przyczyną wzrostu zadłużenia gospodarek i ps, pogorszenia relacji deficytu publicznego i długu publicznego do PKB. Przedstawiono wyniki analizy finansów ps w krajach UE: źródeł dochodów (podatkowych, kapitałowych, od produkcji, transferów), wydatków (bieżących, inwestycyjnych), wyniku operacyjnego, deficytu i długu. Przeprowadzono analizę porównawczą dla krajów UE w latach 2007-2011, w tym zbiorczo dla krajów „starej” Unii i nowych krajów członkowskich. W analizie wykorzystano jednolity system danych Eurostatu oraz OECD – dla wartości nominalnych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/nof.2014.2.01

Language:

pol

Relation:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2014, Nr 2 (19)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: