Object structure

Title:

Analiza sieci w badaniach struktury organizacji

Group publication title:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences

Title in english:

The application of social network analysis for the studies on organizational structure

Creator:

Zbieg, Anita ; Żak, Błażej ; Zaręba, Patryk

Subject and Keywords:

analiza sieci społecznych ; analiza sieci organizacyjnych ; struktura firmy ; zarządzanie zasobami ludzkimi ; social networks in organizations ; social network analysis ; organizational network analysis ; organizational structure

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2014, Nr 2 (19), s. 95-117

Abstrakt:

Zastosowanie analizy sieci społecznych do badań organizacji pozwala dokładniej poznać sposoby rzeczywistego organizowania się pracowników. Jest to wiedza potoczna, często nieuświadomiona, ale o zasadniczym znaczeniu dla sprawnego funkcjonowania firmy. Artykuł prezentuje sposób prowadzenia badań i analiz sieci w celu odwzorowania relacji pomiędzy pracownikami i uzyskania obrazu struktury firmy. Badania takie są najczęściej prowadzone przy użyciu pytań ankietowych, które w artykule zostają przedstawione (współpraca, przepływ informacji, przepływ wiedzy i rozwiązywanie problemów oraz przepływ decyzji) i zinterpretowane w kontekście analizy struktury rzeczywistej organizacji. W prezentowanym badaniu odwzorowano i zanalizowano strukturę innowacyjnej firmy z branży IT zatrudniającej 125 pracowników, których odpowiedzi pozwoliły na analizę 3097 relacji. Analiza służyła weryfikacji założeń odnośnie integracji całej firmy, poziomie centralizacji władzy, sposobie koordynacji pracy oraz możliwych blokadach w przepływie wiedzy

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/noz.2014.2.07

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2014, Nr 2 (19)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu