Show structure

Title:

Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w handlu wewnętrznym na przykładzie województwa lubuskiego

Group publication title:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences

Title in english:

The conditions for the development of small and medium enterprises in the internal trade on the example of the Lubuskie Voivodeship

Creator:

Urban, Stanisław ; Michałowska, Mariola

Subject and Keywords:

małe i średnie przedsiębiorstwa ; przewaga konkurencyjna ; rozwój regionalny ; small and medium-sized enterprises ; competitive advantage ; regional

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2014, Nr 2 (19), s. 56-73

Abstrakt:

Głównym celem opracowania było zidentyfikowanie działań realizowanych przez sektor małych i średnich przedsiębiorstw w województwie lubuskim w warunkach koncentracji i integracji w handlu wewnętrznym. Wskazano działania, które w najbliższym czasie zamierzają podjąć przedsiębiorstwa, aby wzmocnić swoją pozycję konkurencyjną, a także ukazano przyczyny ich niskiej innowacyjności. Dokonano również oceny czynników sukcesu mających wpływ na funkcjonowanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. W postępowaniu badawczym wykorzystano analizę literatury, danych statystycznych oraz wyniki przeprowadzonych badań ankietowych dotyczących przedstawianej problematyki z przedstawicielami małych i średnich przedsiębiorstw

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/noz.2014.2.04

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2014, Nr 2 (19)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu